atžirglioti

atžirglióti intr. Rtr, NdŽ, , Mrj, Skr, atžìrglioti ; L 1. sunkiai ateiti, atvėžlioti: Aure atžirglioja jis, t. y. ateina JI173. Atžirgliójo toks išsiplėtęs KzR. Koja už kojos atžirgliója, vėl prašis pinigų Krč. 2. Rtr ateiti dideliais žingsniais: Atžirgliójo bernas kirvio Grš. Jau ir jis atžirgliója Skrd. Kas ten toks atžìrglio[ja]? Yl. Ar tik ne Tadavušas atžirglió[ja] kelučiu Jrb. Pamačiau … liūto pavidalą ant užpakalinių kojų manęsp link atžirgliojantį BsV364(Gršl). Ištraukė kardą ir pradėjo varles kapot aniems beatžirgliójant Jrk138. Įdomu, ko jis čia buvo atžirgliojęs J.Marc. Tasai didelis vyras, kurio galva rėžia debesis, atžirglios pas Domijoną A.Vaičiul. \ žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atžirglioti — atžirglióti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atžarguoti — intr. plačiais žingsniais ateiti, atžirglioti: Senis par dirvas kad atžarguoja Km. žarguoti; apžarguoti; atžarguoti; prižarguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžirkliuoti — žr. atžirglioti 2: Štai, matai, ir aš atžirkliavau gandro kojomis J.Dov. Atžirkliavo išsipustęs brigadininkas K.Saj. Į senio sodybą atžirkliuoja trys vyrai rš. žirkliuoti; atžirkliuoti; nužirkliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžirglioti — intr. nerangiai išeiti: Išžirglioja iš palėpės katinas rš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužirglioti — intr. DŽ, Lzd, Slv, Stak nueiti dideliais, sunkiais žingsniais: Ant gatvės atsistojęs plepa, o pas žmonos negal nužirgliot Jrb. Kažin kumet jis nužirglios Yl. Jau sprogt senis nužirgliojo, negali sulaukt [turguje] Grz. Pakol mes nužirgliosim į tą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržirglioti — intr. sunkiai, dideliais žingsniais pareiti: Ir mudu jau paržìrgliojov, bet su mažu vaiku eiti vargas vienas Brs. Jis vakar vėlai naktį paržirgliojo Slv. Mūsų kerdžius jau paržirgliojo rš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažirglioti — intr. 1. NdŽ, Prk vos eiti, pamažu judėti: Ir tavo vaikas jau šiek tiek pažirglioja Brs. Labai strėnas skauda, kap tik pažirglioju Gs. 2. J.Jabl sparčiai eiti: Aš sveiks linksmas pažirglioju, tiedvi pupi mandriai vartydams, su kuriom gal visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržirglioti — intr. vargiai pereiti: Par Debesnas kas paržirglios, prasmegsi kiaurai Pvn. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžirglioti — intr. įeiti dideliais, nerangiais žingsniais: Įžirgliojo į kambarį purvinais batais Grš. žirglioti; atžirglioti; įžirglioti; išžirglioti; nužirglioti; pažirglioti; paržirglioti; peržirglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žirglioti — žirglioti, ioja, iojo intr. KBII199, KI563, KII195, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, OGLII352, žìrglioti, ioja, iojo KŽ, Kv; R165, MŽ217, N, ŠT241, L 1. Š eiti sunkiai (ppr. išsižergus): Stora bulė, led žirgliojo J. Anie, nešdami sunkų maišą, žìrglio[ja] J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.